Стечајни дужник
Место


Датум објаве огласа:28.07.2020
„ШУМАДИЈА“ АД РАЧА – у стечају, ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ СТРУЧНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА за вршење услуга процене ликвидационе вредности имовине стечајног дужника и процене вредности стечајног дужника к

Датум објаве огласа:27.07.2020
ДОО „ЛИНД ФАМИЛY“ - у стечају из Црепаје ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА за Вршење услуга процене вредности непокретне имовине стечајног дужника

Датум објаве огласа:22.07.2020
„МИНЕС ЦОМПАНY“ доо у стечају из Обреновца ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА за вршење услуга процене вредности непокретне имовине стечајног дужника

Датум објаве огласа:21.07.2020
ХК ЈУГОПРЕВОЗ ЧАЧАК Објављује позив за достављање понуда за вршење услуга процене ликвидационе вредности целокупне имовине стечајног дужника и процене вредности стечајног дужника као правног лица

Датум објаве огласа:14.07.2020
„БЕОЛОТ“ ДРУШТВО ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ИГАРА НА СРЕЋУ ДОО БЕОГРАД – У СТЕЧАЈУ

Датум објаве огласа:02.07.2020
СЦХWАРЗМАНН доо објављује позив за достављање понуда за вршење услуга процене вредности имовине стечајног дужника

Датум објаве огласа:02.07.2020
НЕИМАР ПРОЈЕКТ доо објављује позив за достављање понуда за вршење услуга процене вредности имовине стечајног дужника

Датум објаве огласа:02.07.2020
МД ГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРАНСПОРТ ДОО објављује позив за достављање понуда за вршење услуга процене вредности имовине стечајног дужника

Датум објаве огласа:30.06.2020
ХИДРОБИРО АД НОВИ САД у стечају ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Датум објаве огласа:26.06.2020
ПАЦК ПЛАСТ ПЛУС д.о.о. Београд у стечају Јужни булевар 1, Београд ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗА ЈАВНО ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА

Датум објаве огласа:26.06.2020
ИНДУСТРИЈА МЕСА "ПКБ ИМЕС" ДОО БЕОГРАД-ПАДИНСКА СКЕЛА ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Датум објаве огласа:25.06.2020
ПОЗИВ СТРУЧНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА „СОЛИД ЕXПОРТ-КОМЕРЦ“ ДОО Суботица у стечају

Датум објаве огласа:18.05.2020
„ЗЗ ОБРОВАЦ - У СТЕЧАЈУ“ Нови Сад , ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Датум објаве огласа:27.04.2020
ДУГА КОМЕРЦ доо, Крушевац, ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Датум објаве огласа:07.04.2020
ГЕWИСС ДОО ПОЖЕГА - У СТЕЧАЈУ, ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...